Atelier Traum

Záhony Trnava

Year:
02/2023
Location:
Trnava, SK
Authors:
Oliver Hacaj, Denis Zeman, Marek Malček
Photo:
Lukáš Patrik/Zaži v Trnave

Návrh kompozície kvetinového záhonu so sedením vychádza z analýzy historického jadra mesta Trnava.

Hlavnou myšlienkou konceptu sa stáva pôdorysná analógia s historickou blokovou zástavbou. Umiestnenie konštrukcie záhonu plne rešpektuje pešie a zásobovacie trasy. Ponecháva odkryté priehľady na sochu Svätej Trojice, nekonkuruje jej.

V návrhu maximalizujeme pobytové a sedacie plochy. Dotvárame námestie na živé, zážitkové miesto, kde budú obyvatelia a návštevníci radi tráviť dlhší čas.

Okolo sochy Svätej Trojice sú navrhnuté tri tematické bloky.

Na západnej strane je situovaný trávnik s dôrazom na terénnu modeláciu. Celá plocha tohto bloku má pobytový - herný charakter.

Na južnej strane je navrhnutý kvetinový plošný záhon s možnosťou plnohodnotného sedenia na jeho okraji.

Na východnej strane, takmer v strede námestia sa nachádza pobytová pyramída – plató, s trávnikom. Na jeho vrchole sú umiestnené neformálne sedacie prvky - textilné vaky.