Atelier Traum

Vnútrobloky G. Goliana

Year:
09/2020
Location:
Trnava, SK
Collaboration:
Atelier Duma
  1. miesto v spolupráci s Atelierom Duma v súťaži na revitalizáciu verejných priestranstiev na sídlisku Linčianska.

Z kometára poroty:

Návrh prevyšuje ostatné svojou prepracovanosťou koncepcie zelene. Každému dvoru je venovaná mimoriadna pozornosť. Autori sa venujú i okrajovým častiam, ktoré ostatní súťažiaci zanedbali. Navrhované plochy sú moderované konkrétnymi aktivitami. Obmena povrchov multifunkčných ihrísk je náznakom rôznosti dvorov. Každý z dvorov má veľmi podobnú paletu náplní, sú svojbytné, nezávislé na celku. Atmosféra ma všade rovnaké kvality. K pohybu po sídlisku núti iba príjemné centrum, ktorého potenciál autori využili. Energia vložená do dvorov, detailov a naplnení potrieb všetkých obyvateľov je enormná. Práve snaha o dokonalý kokteil v každom dvore porota vyhodnotila ako slabinu návrhu. Všetci majú celú paletu vo svojom dvore, rovnosť, nikam netreba chodiť, žiaden nie je špecifický. Vytráca sa napätie, prichádza pochybnosť, či ide o reálny svet. Priestory nenabádajú k obľúbenosti určitej skupiny.