Architect

Štefánikova Trnava

Year:
10/2021
Location:
Trnava, SK
Authors:
Oliver Hacaj, Miroslav Beňák, Magdaléna Horňáková, Marek Malček
Collaboration:
Atelier Duma

Víťazný návrh v súťaži na obnovu Štefánikovej ulice v Trnave.

Návrh sa opiera o historický kontext - vytvára tzv. päťpruh. Pri fasádach sú riešené chodníky a v strede priestoru náznak pôvodnej komunikácie.

Medzi chodníkmi a komunikáciou sú „pobytové medzipruhy“.

V tejto pokojnejšej časti priestoru bude stromoradie, prvky mestského mobiliáru, terasy prevádzok, vodné prvky a výtvarné objekty. Sezónne bude tieto časti možné využiť na umiestnenie predajných stánkov počas trhov, jarmokov alebo rínkov.

Pred významnými objektmi, a to Kostolom Najsvätejšej Trojice, štátnym archívom a základnou umeleckou školou sú vytvorené malé námestia – tzv. „piazzety“.

V priestore pred kostolom umožňujú zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí pri omšiach alebo sobášoch. Pred objektom štátneho archívu je umiestnená fontána v dlažbe s neformálnymi prvkami na sedenie.

Dominantným vegetačným prvkom ulice je obojstranné rozvoľnené stromoradie. Stromy sú umiestnené aj do pobytových medzipruhov. Priestor pod stromami bude doplnený nízkou podrastovou zeleňou z okrasných tráv a trvaliek. Ulica bude doplnená aj zeleňou v mobilných atypických nádobách so znakom mesta, na stĺpoch verejného osvetlenia budú závesné nádoby s letničkami.