Atelier Traum

Centrum Nitra

Year:
01/2022
Location:
Nitra, SK
Authors:
Oliver Hacaj, Marek Malček
Collaboration:
Maketa Modelmakers

Overovacia štúdia obnovy časti centrálnej mestskej zóny.

Našou úlohou bolo zanalyzovať, overiť potenciál a navrhnúť možnosti obnovy pešej zóny a Svätoplukovho Námestia v užšom centre Nitry.

Tento dôležitý verejný priestor je dlhodobo považovaný za mŕtvy a roky sa volá po jeho architektonickom, aj funkčnom oživení. S úpadkom pešej zóny priamo súvisí absencia zelene, verejného mobiliáru a zlá kvalita povrchov.

V návrhu reagujeme na historický kontext miesta. Ulica je delená na päťpruh s dôrazom na neobmedzený, voľný pohyb peších. V medzipruhu je polospevnený pobytový priestor so záhonmi a zeleňou. Stredom sa tiahne zdieľaná komunikácia pre peších, cyklistov, rezidentov a zásobovanie.